THE DUTCH WEED BURGER

Benvalor adviseert CQ Green Protein Fund bij investering in The Dutch Weed Burger

CYBERSPRINT

Benvalor adviseert InnovationQuarter bij investering in Cybersprint

Materiaal KEI-presentatie Huan Tan 31 januari 2017

Op 31 januari 2017 gaf Huan Tan op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten een presentatie over digitaal procederen in handelszaken (KEI). De sheets van deze presentatie zijn nu digitaal beschikbaar.

Sjoerd Mol luidt gong op Amsterdamse beurs met DCFA

Op 19 januari 2017 heeft Sjoerd Mol als voorzitter van de Dutch Corporate Finance Association de gong op de Amsterdamse beurs geluid in aanwezigheid van alle genomineerden voor 'Deal of the Year'.

VENTURE CAPITAL LEGAL CURSUS

Op 15 februari 2017 organiseert Benvalor met NVP een eendaagse Venture Capital legal cursus.

Boek uitgegeven van Sjoerd Mol (co-auteur)

Sjoerd Mol heeft als co-auteur een boek uitgegeven: Venture Capital Deal Terms: a guide to negotiating and structuring venture capital transactions.

Nieuw op ons erfrechtblog: Nieuwe wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Op 1 september 2016 treedt de “Wet bescherming erfgenamen tegen schulden” in werking. Meer dan eens blijken erfgenamen een nalatenschap ongewild zuiver te hebben aanvaard, waarna zij met de kostbare gevolgen daarvan worden geconfronteerd. Biedt de nieuwe wet hen voldoende bescherming?

Gedragsregel 13 – mededelingen over schikkingsonderhandelingen

Over gedragsregel 12, betrekking hebbende op de mededelingen tussen advocaten en in hoeverre de rechter daarover mag worden geïnformeerd, heb ik eerder geschreven. Over gedragsregel 13 niet. Een opvallende uitspraak van het Hof van Discipline van 23 november 2015 (ECLI:NL:TAHVD:2015:296) geeft mij aanleiding deze regel te bespreken.

Nieuw op ons erfrechtblog: stiefouders en de nalatenschap – voorkomen van problemen

Een tweede huwelijk is met regelmaat de bron van conflicten over de afwikkeling van een nalatenschap. Kinderen zijn vaak onaangenaam verrast als zij zien hoe de erfenis wordt verdeeld tussen hen en hun stiefouder. De erfrechtadvocaten van Benvalor schrijven over dit probleem - en mogelijke oplossingen - op ons erfrechtblog.

Goboony

Benvalor heeft Goboony bijgestaan bij de verwerving van € 350.000 startkapitaal.

TOXYS B.V.

Benvalor heeft Toxys B.V. geadviseerd bij de investering in haar kapitaal door InnovationQuarter en Zeeuws Investeringsfonds.

Solar Monkey

Benvalor heeft Solar Monkey geadviseerd bij de investering in haar kapitaal door InnovationQuarter en BK Ventures.

Zwijgen is niet altijd goud

Wie opzettelijk een goed dat tot een gemeenschap behoort verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, verbeurt zijn aandeel in dat goed aan de andere deelgenoten, zo bepaalt artikel 3:194 lid 2 BW. Het is een bepaling die, ook in het erfrecht, grote gevolgen kan hebben.

Gedragsregel 7 – Tegenstrijdig belang (update)

Op 29 oktober 2015 mocht ik een in-house cursus tuchtrecht geven bij een kantoor in ons arrondissement. Daarbij besprak ik onder meer twee recente en interessante uitspraken die inzicht geven in de wijze waarop met de in gedragsregel 7, de regel die ziet op tegenstrijdige belangen, neergelegde norm dient te worden omgegaan. Beide uitspraken zal ik hieronder kort bespreken.

Sjoerd Mol neemt deel aan panel discussie over Venture Capital en Angels

De NVP, de brancheorganisatie van participatiemaatschappijen in Nederland die 90% van het private equity en venture capital vermogen onder beheer in Nederland en vertegenwoordigt, organiseert een panel discussie over Venture Capital en Angels. Sjoerd Mol is een van de panelleden in deze discussie.

Benvalor is de Legal Partner van iMPACT Booster

Benvalor is de trotse Legal Partner van iMPACT Booster, een nieuwe accelerator die veelbelovende ondernemers met innovatieve producten of diensten helpt hun onderneming op te schalen om maatschappelijke en duurzame impact te maken in ontwikkelingslanden. 

SnappCar FlexiDrive

Benvalor heeft SnappCar bijgestaan in de overname van haar Zweedse concurrent FlexiDrive

Fusie Groenewegen en Incassade

Benvalor heeft de aandeelhouders van Groenewegen en Partners en Incassade geadviseerd bij de totstandkoming van hun fusie.

Termsheet essentials

Sjoerd Mol heeft een presentatie gegeven over Termsheet essentials tijdens de Amsterdam Capital Week.

Interview met Concetta Allegra in Middelpunt

"Men neme een arbeidsrechtadvocate met een kritische blik op de totstandkoming van en bepalingen in de Wet Werk en Zekerheid. Men voege de portefeuillehouder arbeidsrecht bij VNONCW in Den Haag toe. Het resulteert in een geanimeerd gesprek over de intentie en verwachte uitwerking van de WWZ."

Nieuw op ons erfrechtblog: Greep uit de kas door gevolmachtigd kind

In tijden van internetbankieren is het een veelvoorkomend fenomeen: vader of moeder geeft aan één van de kinderen een volmacht om over de bankrekening te beschikken en zo de financiën te beheren. Als de andere kinderen na overlijden een aanmerkelijk lager saldo op diezelfde bankrekening aantreffen dan zij hadden verwacht, mag de rechter zich daarover buigen.

Artikel Deeltijdontslag in Kinderopvang gepubliceerd

In de juni/juli-editie 2015 van het tijdschrift ArbeidsRecht schreef Concetta Allegra aan de hand van haar eigen ervaringen met dit type ontslag een artikel over het zeer actuele onderwerp deeltijdontslag in de kinderopvang.

Nieuwe blogpost op Capital Waters: vertrouwelijke informatie en NDA’s

Startup founders staan vaak voor een dilemma als ze hun idee of oplossing willen presenteren in de eerste stadia van hun bedrijf. Wat als iemand anders er met ons plan vandoor gaat? Hoe bescherm is vertrouwelijke informatie zonder potentiële investeerders of klanten af te schrikken?

Maurits Bos in dienst bij Benvalor

Per 1 februari 2015 werkt Maurits Bos bij Benvalor. Maurits is sinds 2007 advocaat en heeft veel ervaring met structureringen, overnames en commerciële contracten. Hij richt zich in het bijzonder op start ups en investeringsfondsen.

Nostalgienet verkocht

Sjoerd Mol en Marije van den Bergh adviseren verkopende aandeelhouders bij verkoop televisiezender NostalgieNet aan Just Media B.V.

Erven zonder schuld moet standaard zijn

Het wetsvoorstel ‘bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden’ doet niet wat het zegt te zullen doen. Het beschermt erfgenamen onvoldoende tegen het risico om met hun eigen vermogen aansprakelijk te zijn voor een tekort in een nalatenschap, vinden Judith Jansens van Gellicum en Leonoor Wijnbergen.

Van de Deken: gedragsregel 6

Vorig weekeinde zaten wij in de auto, op weg naar vrienden in Amsterdam. Natuurlijk waren wij weer eens aan de late kant. Ik reed. Wij moesten natuurlijk even melden dat wij iets verlaat waren. “Bel jij even?” zei ik. “Ik heb het nummer niet in mijn telefoon” was het antwoord. “Bel maar met mijn toestel” zei ik zonder verder na te denken. En zo ligt een overtreding van een verorde

Van de Deken: gedragsregel 37

Regel 37 wel eens gelezen? Ik vrees de meesten van ons niet. En dat begrijp ik ook wel, want pas bij een tuchtrechtelijk onderzoek speelt deze regel: de advocaat is verplicht aan de deken alle gevraagde inlichtingen aanstonds te verstrekken, zonder dat hij zich daarbij op een geheimhoudingsplicht mag beroepen.

Van de Deken: gedragsregel 28

Eerder schreef ik op deze plek over gedragsregels en de toepassing daarvan. Het lijkt mij zinvol daarmee verder te gaan. De aanleiding daarvoor is niet zozeer dat het aantal klachten in het afgelopen jaar lijkt te zijn verdubbeld, maar meer dat deze plek mij geschikt lijkt om de kennis en ervaring die ik als deken op het gebied van het tuchtrecht opdoe met u te delen.

Van de Deken: gedragsregel 7

Tegen de tijd dat deze editie van ons Balie Bulletin op de deurmat ligt, zal ons land hopelijk nog steeds in oranje zijn gehuld en zullen de landelijke pleitwedstrijden alweer gehouden worden. Een oorzakelijk verband hiertussen lijkt mij ver te zoeken, maar toch…

Van de Deken: gedragsregel 18

Met zekere regelmaat stelt iemand mij de vraag wat een deken zoal doet. Ik denk dat ik nog geen twee keer hetzelfde antwoord heb gegeven. Een rode draad is wel te ontwaren: Core business is het behandelen van klachten. Soms leidt mijn antwoord dan tot de vervolgvraag of ik niet “genoeg” krijg van al dat geklaag. Ik reageer inmiddels met een maatschappelijk verantwoorde reactie.

Van de Deken: gedragsregel 12

Tegen de tijd dat dit balie bulletin bij u op de deurmat valt, draai ik als deken alweer een tijdje mee.