Erfrecht

We adviseren en procederen bij de afwikkeling en verdeling van nalatenschappen. We staan erfgenamen, legitimarissen, executeurs en andere betrokkenen bij, maar fungeren ook als sparringpartner voor notarissen en andere advocaten. Daarnaast treden de erfrechtadvocaten van Benvalor op als professioneel vereffenaar of executeur van complexe nalatenschappen.

Erfrechtblog, 13 December 2018 - De erfrechtadvocaten van Benvalor geven tips voor de situatie waarin de erfenis van een van je ouders naar je stiefouder gaat.
Lees verder in ons erfrechtblogAlle artikelen

Samenwerking tussen fiscaal en civiel recht

De kracht van Benvalor bestaat in de samenwerking tussen advocaten die gespecialiseerd zijn in het fiscale en civiele erfrecht. Door deze manier van werken, worden direct alle aspecten van de problemen en mogelijke oplossingen bekeken en in de advisering meegenomen.

Een internationaal netwerk

Het internationale netwerk van Benvalor maakt dat we snel en goed advies kunnen inwinnen over internationale kwesties bij betrouwbare buitenlandse advocaten en fiscalisten die we persoonlijk kennen.

Kwesties waarover Benvalor advies en bijstand verleent:

 • Wijze van aanvaarding van nalatenschappen
 • Verdeling van nalatenschappen
 • Uitleg en vernietiging van testamenten
 • Ontslag van executeur
 • Rechten van langstlevende echtgen(o)t(e)
 • Rechten van onterfde kinderen
 • Positie van stiefkinderen
 • Erfbelasting (aangifte en advisering)
 • Bedrijfsopvolging
 • Erfrechtmediation en -bemiddeling
 • Recht op informatie van de executeur of derden (bijvoorbeeld banken)
 • Buitenlandse vermogensbestanddelen (zoals vakantiehuizen, bankrekeningen, aandelen of buitenlandse geldvorderingen)

Advocaten en Fiscalisten