Judith Jansens van Gellicum

Judith Jansens van Gellicum

Partner

Judith is sinds 2001 advocaat en gespecialiseerd in fiscaal recht en erfrecht. Vanwege deze combinatie bestaan haar cliënten vooral uit familiebedrijven en vermogende particulieren. De twee specialisaties van Judith komen samen in het erfrecht en nalatenschaps- en vermogensplanning,  waar de fiscale component een belangrijke rol speelt.

Ze adviseert onder meer familiebedrijven en vermogende particulieren over bedrijfsopvolging, schenking tijdens leven en testamenten. Judith is lid van de specialistenvereniging VEAN (Vereniging voor Erfrecht Advocaten Nederland) en de NOVEX (Nederlandse Orde van Executeurs). In 2015 heeft Judith de leergang Erfrecht van de Academie voor de Rechtspraktijk cum laude afgerond.

Judith is een zeer betrokken advocaat. Ze werkt vakkundig, analytisch en altijd doelgericht, zonder dat ze hierbij de menselijke kant van de zaak uit het oog verliest.