Marije van den Bergh – Ubing

Marije van den Bergh – Ubing

Senior Associate

Marije is advocaat sinds 2006 en gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Marije werkt voor MKB’ers, startups en investeerders, stichtingen en verenigingen. Naast het voeren van procedures, adviseert Marije haar cliënten over herstructureringen, fusies en (bedrijfs)overnames, stelt ze werknemersparticipatieplannen op en heeft ze ruime ervaring met het opstellen van koop- en aandeelhoudersovereenkomsten. In 2011 heeft ze de Grotius specialisatieopleiding vennootschaps- en ondernemingsrecht afgerond.

Marije weet dat zij de beste resultaten voor haar cliënten kan behalen door op een open en eerlijke manier met hen samen te werken; daarvoor zet Marije haar luisterend oor, analytisch vermogen en pragmatische inslag dan ook met volle overtuiging in.