Erfrechtblog

Stiefmoeder krijgt de hele erfenis! Wat nu?

Als ouders na een overlijden of echtscheiding nieuw liefdesgeluk vinden, wordt de familie een stukje groter en – hopelijk – gezelliger. Meer dan eens verandert dat echter als de ouder overlijdt. De nieuwe levenspartner wordt dan in de ogen van de kinderen, gewild of ongewild, een ‘boze stiefouder’ als blijkt dat hij of zij de hele erfenis krijgt. Lees meer

Nieuwe wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Op 1 september 2016 treedt de “Wet bescherming erfgenamen tegen schulden” in werking. Meer dan eens blijken erfgenamen een nalatenschap ongewild zuiver te hebben aanvaard, waarna zij met de kostbare gevolgen daarvan worden geconfronteerd. Biedt de nieuwe wet hen voldoende bescherming? Lees meer

Zwijgen is niet altijd goud

Wie opzettelijk een goed dat tot een gemeenschap behoort verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, verbeurt zijn aandeel in dat goed aan de andere deelgenoten, zo bepaalt artikel 3:194 lid 2 BW. Het is een bepaling die, ook in het erfrecht, grote gevolgen kan hebben en recent tot een aantal rechterlijke uitspraken heeft geleid. Lees meer

Greep uit de kas door gevolmachtigd kind

In tijden van internetbankieren is het een veelvoorkomend fenomeen: vader of moeder geeft aan één van de kinderen een volmacht om over de bankrekening te beschikken en zo de financiën te beheren. Lees meer

Digitale aangifte erfbelasting

Vanaf 20 april 2015 is het digitale aangifteprogramma voor de erfbelasting beschikbaar voor het geval een persoon in het jaar 2015 is overleden. Lees meer

Wetsvoorstel biedt onvoldoende bescherming erfgenamen

Het wetsvoorstel ‘bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden’ doet niet wat het zegt te zullen doen. Het beschermt erfgenamen onvoldoende tegen het risico om met hun eigen vermogen aansprakelijk te zijn voor een tekort in een nalatenschap. Lees meer