22 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor verduisteren vermogen met behulp van volmacht

In april 2016 veroordeelde de rechtbank Noord-Nederland een echtpaar tot 22 maanden cel voor het plunderen van de rekening van een oudere dame met behulp van een volmacht.

Eerder schreven wij al over gevolmachtigden die meer dan eens een greep uit de kas doen. Dit gebeurde ook in deze zaak. Het echtpaar verleent sinds 2002 zakelijke financiële diensten aan een oudere dame. Vanaf 2009 zijn zij, naar eigen zeggen, ook voor deze dame gaan zorgen. Zij krijgen in dat kader een volmacht en kort daarna ook de beschikking over bankpassen van de rekeningen van de vrouw. Het echtpaar gebruikt de rekeningen van de oudere dame vervolgens om allerhande privé-uitgaven te voldoen. Van de rekeningen worden onder meer de energierekening voor hun eigen woning, het onderhoud van hun auto, vliegtickets en boodschappen betaald. Daarnaast doet het echtpaar vanaf de rekeningen diverse giften aan hun eigen kinderen. Het echtpaar stelt dat ze deze bedragen verrekenden met de vordering die zij op de oudere dame hadden uit hoofde van de door hen verleende zorg. Daar gaat de rechtbank echter niet in mee. De rechtbank oordeelt dat geen schriftelijke overeenkomst bestaat op grond waarvan enige vergoeding verschuldigd is en dat het echtpaar daarnaast niet of nauwelijks aannemelijk hebben gemaakt enige zorg te hebben verleend.

In totaal heeft het echtpaar in een periode van vier jaar EUR 286.994,73 verduisterd. De rechtbank veroordeelt beiden daarom tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 22 maanden. [1] [2] Ze gaan dus daadwerkelijk de cel in.

Niet alleen een gevolmachtigd kind, maar een ook professional kan flink uit de bocht vliegen bij het uitoefenen van een volmacht. Het is daarom verstandig om al in een vroeg stadium na te denken over de vraag aan wie, als dat noodzakelijk zou worden, een volmacht voor financieel beheer wordt gegeven. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van een levenstestament. Daarnaast is het raadzaam om bij het geven van een volmacht de omvang daarvan goed te omschrijven en ook afspraken te maken over het afleggen van rekening en verantwoording. Hoewel conflicten over het gevoerde beheer daarmee niet worden voorkomen, kan de beslechting ervan wellicht wel iets worden vereenvoudigd. Benvalor kan u adviseren bij het opstellen van een dergelijke volmacht, of bijstaan in geschillen over de uitoefening daarvan.

Advocaten en Fiscalisten