Europese Erfrechtverordening in werking getreden

Op 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening in werking getreden, die de civielrechtelijke afwikkeling van nalatenschappen binnen de EU moet vereenvoudigen.

Voor burgers in de Europese Unie wordt de afwikkeling van een buitenlandse erfenis of het verkrijgen van goederen uit een erfenis die zich in het buitenland bevinden eenvoudiger en minder kostbaar. Dit is het gevolg van een nieuwe Europese verordening over grensoverschrijdende nalatenschappen die op 17 augustus 2015 in werking treedt. De verordening geldt in alle lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken.

Meer informatie over de Verordening vindt u op de site van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Uiteraard kunnen de erfrechtspecialisten van Benvalor u adviseren over de afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen.

Advocaten en Fiscalisten