HET UBO-REGISTER KOMT ERAAN: MOET IK MIJ REGISTREREN?

Al geruime tijd is het UBO-register in aantocht. Na de kennelijk nodige vertraging en veel later dan in andere landen, moet nu in Nederland ook opgave gedaan worden van UBO’s. Hieronder beschrijf ik wie wat wanneer moet registreren en hoe dit moet worden gedaan. Maar eerst bespreek ik kort het doel van de invoering van dit register. Lees meer

Hoe komt het RIVM aan data over COVID-19?

Iedere middag komt het RIVM met nieuwe cijfers over COVID-19. Het RIVM baseert zich daarvoor op informatie van de (huis)artsen. De AVG is streng als het op het delen van gezondheidsgegevens aankomt. Bovendien zijn (huis)artsen aan het medisch beroepsgeheim gebonden. Hoe vind die informatie dan toch zijn weg naar het RIVM? Lees meer

Benvalor adviseert BOM Brabant Ventures, Value Creation Capital en InProcess-LSP bij een investeringsronde in InProcess-LSP

De NanoFLowSizer (NFS), een innovatief meetinstrument dat het productieproces van medicijnen verbetert, is door InProcess-LSP aan de markt gepresenteerd. Om de commercialisatie van de NFS mogelijk te maken, heeft het bedrijf nieuw kapitaal aangetrokken. BOM Brabant Ventures investeert samen met Value Creation Capital en Mibiton in de marktintroductie. Lees meer

Regel 26 (Gedragsregels 2018): confraternele mededelingen

De Gedragsregels 2018 zijn er al weer ruim een jaar. Zij traden op 22 februari 2018 in werking, de datum van publicatie. Tijd om even stil te staan bij een van de wezenlijke veranderingen. Een altijd mooi onderwerp blijft het leerstuk van de confraternele correspondentie. Dit heeft bij iedere herijking of herziening steeds weer bijzondere aandacht gehad. En terecht! Lees meer

De stekker uit KEI en hoe moet het nu verder?

Op 27 maart 2019 heeft de Minister een voorstel van wet bij de Tweede Kamer ingediend waarbij aan het verplicht digitaal procederen in civiele vorderingszaken (lees: civiele niet-kantonzaken) bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland een einde komt. Korter gezegd: de stekker uit KEI-civiel gaat er nu echt uit. Wat betekent dit voor het procederen bij deze rechtbanken? Lees meer

Into Venture Capital: business angels vs. venture capital

Venture capital advocaat Sjoerd Mol gaat in een maandelijkse column in op de juridische ins en outs van een venture capital transactie. Business angels spelen een belangrijke rol bij de financiering van startups. Wat zijn de verschillen tussen business angels en venture capital fondsen en waar moet je op letten als je met een business angel in zee gaat? Lees meer

Huan deelt zijn KEI-ervaring met jou…

De introductie van KEI en GDPR, het ontstaan van nieuwe technologieën en disruptieve business modellen zetten de juridische wereld op zijn kop. Ben jij als advocaat al klaar voor de toekomst? Lees meer

SuperBuddy

Benvalor adviseert online bezorgdienst SuperBuddy bij het ophalen van financiering. SuperBuddy heeft € 1 miljoen opgehaald bij onder andere Oost NL. Lees meer

Into Venture Capital: Convertibles vs. aandelen

Sjoerd Mol schrijft sinds oktober dit jaar een maandelijkse column op Sprout.nl over de juridische ins en outs van een venture capital-transacties. Hieronder zijn eerste column over Convertibles vs. aandelen. Alles of niets voor de investeerder? Lees meer

CYBERSPRINT

Benvalor adviseert InnovationQuarter bij investering in Cybersprint Lees meer

Gedragsregel 13 – mededelingen over schikkingsonderhandelingen

Over gedragsregel 12, betrekking hebbende op de mededelingen tussen advocaten en in hoeverre de rechter daarover mag worden geïnformeerd, heb ik eerder geschreven. Over gedragsregel 13 niet. Een opvallende uitspraak van het Hof van Discipline van 23 november 2015 (ECLI:NL:TAHVD:2015:296) geeft mij aanleiding deze regel te bespreken. Lees meer

Goboony

Benvalor heeft Goboony bijgestaan bij de verwerving van € 350.000 startkapitaal. Lees meer

TOXYS B.V.

Benvalor heeft Toxys B.V. geadviseerd bij de investering in haar kapitaal door InnovationQuarter en Zeeuws Investeringsfonds. Lees meer

Solar Monkey

Benvalor heeft Solar Monkey geadviseerd bij de investering in haar kapitaal door InnovationQuarter en BK Ventures. Lees meer

Zwijgen is niet altijd goud

Wie opzettelijk een goed dat tot een gemeenschap behoort verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, verbeurt zijn aandeel in dat goed aan de andere deelgenoten, zo bepaalt artikel 3:194 lid 2 BW. Het is een bepaling die, ook in het erfrecht, grote gevolgen kan hebben. Lees meer

Gedragsregel 7 – Tegenstrijdig belang (update)

Op 29 oktober 2015 mocht ik een in-house cursus tuchtrecht geven bij een kantoor in ons arrondissement. Daarbij besprak ik onder meer twee recente en interessante uitspraken die inzicht geven in de wijze waarop met de in gedragsregel 7, de regel die ziet op tegenstrijdige belangen, neergelegde norm dient te worden omgegaan. Beide uitspraken zal ik hieronder kort bespreken. Lees meer

Benvalor is de Legal Partner van iMPACT Booster

Benvalor is de trotse Legal Partner van iMPACT Booster, een nieuwe accelerator die veelbelovende ondernemers met innovatieve producten of diensten helpt hun onderneming op te schalen om maatschappelijke en duurzame impact te maken in ontwikkelingslanden.  Lees meer

Termsheet essentials

Sjoerd Mol heeft een presentatie gegeven over Termsheet essentials tijdens de Amsterdam Capital Week. Lees meer

Interview met Concetta Allegra in Middelpunt

"Men neme een arbeidsrechtadvocate met een kritische blik op de totstandkoming van en bepalingen in de Wet Werk en Zekerheid. Men voege de portefeuillehouder arbeidsrecht bij VNONCW in Den Haag toe. Het resulteert in een geanimeerd gesprek over de intentie en verwachte uitwerking van de WWZ." Lees meer

Nieuw op ons erfrechtblog: Greep uit de kas door gevolmachtigd kind

In tijden van internetbankieren is het een veelvoorkomend fenomeen: vader of moeder geeft aan één van de kinderen een volmacht om over de bankrekening te beschikken en zo de financiën te beheren. Als de andere kinderen na overlijden een aanmerkelijk lager saldo op diezelfde bankrekening aantreffen dan zij hadden verwacht, mag de rechter zich daarover buigen. Lees meer

Maurits Bos in dienst bij Benvalor

Per 1 februari 2015 werkt Maurits Bos bij Benvalor. Maurits is sinds 2007 advocaat en heeft veel ervaring met structureringen, overnames en commerciële contracten. Hij richt zich in het bijzonder op start ups en investeringsfondsen. Lees meer

Nostalgienet verkocht

Sjoerd Mol en Marije van den Bergh adviseren verkopende aandeelhouders bij verkoop televisiezender NostalgieNet aan Just Media B.V. Lees meer

Erven zonder schuld moet standaard zijn

Het wetsvoorstel ‘bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden’ doet niet wat het zegt te zullen doen. Het beschermt erfgenamen onvoldoende tegen het risico om met hun eigen vermogen aansprakelijk te zijn voor een tekort in een nalatenschap, vinden Judith Jansens van Gellicum en Leonoor Wijnbergen. Lees meer

Van de Deken: gedragsregel 6

Vorig weekeinde zaten wij in de auto, op weg naar vrienden in Amsterdam. Natuurlijk waren wij weer eens aan de late kant. Ik reed. Wij moesten natuurlijk even melden dat wij iets verlaat waren. “Bel jij even?” zei ik. “Ik heb het nummer niet in mijn telefoon” was het antwoord. “Bel maar met mijn toestel” zei ik zonder verder na te denken. En zo ligt een overtreding van een verorde Lees meer

Van de Deken: gedragsregel 37

Regel 37 wel eens gelezen? Ik vrees de meesten van ons niet. En dat begrijp ik ook wel, want pas bij een tuchtrechtelijk onderzoek speelt deze regel: de advocaat is verplicht aan de deken alle gevraagde inlichtingen aanstonds te verstrekken, zonder dat hij zich daarbij op een geheimhoudingsplicht mag beroepen. Lees meer

Van de Deken: gedragsregel 28

Eerder schreef ik op deze plek over gedragsregels en de toepassing daarvan. Het lijkt mij zinvol daarmee verder te gaan. De aanleiding daarvoor is niet zozeer dat het aantal klachten in het afgelopen jaar lijkt te zijn verdubbeld, maar meer dat deze plek mij geschikt lijkt om de kennis en ervaring die ik als deken op het gebied van het tuchtrecht opdoe met u te delen. Lees meer

Van de Deken: gedragsregel 7

Tegen de tijd dat deze editie van ons Balie Bulletin op de deurmat ligt, zal ons land hopelijk nog steeds in oranje zijn gehuld en zullen de landelijke pleitwedstrijden alweer gehouden worden. Een oorzakelijk verband hiertussen lijkt mij ver te zoeken, maar toch… Lees meer

Van de Deken: gedragsregel 18

Met zekere regelmaat stelt iemand mij de vraag wat een deken zoal doet. Ik denk dat ik nog geen twee keer hetzelfde antwoord heb gegeven. Een rode draad is wel te ontwaren: Core business is het behandelen van klachten. Soms leidt mijn antwoord dan tot de vervolgvraag of ik niet “genoeg” krijg van al dat geklaag. Ik reageer inmiddels met een maatschappelijk verantwoorde reactie. Lees meer