Benvalor uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Learn more
Refuse cookies OK

Liquiditeitsproblemen door Covid 19 – Corona - Uitstel van betaling belastingen – Vergeet niet mogelijke betalingsonmacht te melden

16 maart 2020 — Ondernemingsrecht / M&A, Aansprakelijkheidsrecht, Herstructureringen, Financiering en Zekerheden, Fiscaal recht

Het is goed te lezen dat het kabinet maatregelen neemt om ondernemingen, die als gevolg van Corona liquiditeitsproblemen hebben, te steunen. Onder meer kan nu gevraagd worden om uitstel van betaling van bepaalde belastingen: de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de omzetbelasting en de loonbelasting. Wel moet de ondernemer onder andere schriftelijk motiveren dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen.

Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Vervolgens wordt uw aanvraag individueel beoordeeld. Mocht u bij de aanvraag ondersteuning willen of problemen ervaren dat de invordering niet wordt gestopt, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag bij en hebben vaak kortere lijnen met de Belastingdienst.

Uitstel van betaling neemt natuurlijk niet weg dat de belastingschuld uiteindelijk zal moeten worden voldaan en indien daar onzekerheid over bestaat de ondernemer er verstandig aan doet de betalingsonmacht tijdig te melden (binnen twee weken na de uiterste betaaldatum/​ontvangstdatum van de belastingschuld ongeacht het verkregen uitstel van betaling). Het is derhalve aan te raden bij het vragen van uitstel van betaling direct de betalingsonmacht te melden. Je wilt voorkomen dat de ontvanger later de bestuurder eenvoudig persoonlijk aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld als de ontvanger stelt dat het uitstel onterecht is aangevraagd. Bij meldingen van betalingsonmacht is professionele hulp aan te raden, wij staan u in dat kader graag bij.

Voor meer informatie of assistentie, neem contact op met Huan Tan (e‑mail: tan@​benvalor.​com / telefoon: 06 – 5588 4680) en Diederik van Noorloos (e‑mail: vannoorloos@​benvalor.​com / telefoon: 06 – 2180 5887).

Zie voor aanvullende informatie omtrent de kabinetsmaatregelen de volgende link:

https://​www​.rijksoverheid​.nl/​d​o​c​u​m​e​n​t​e​n​/​k​a​m​e​r​s​t​u​k​k​e​n​/​2020​/​03​/​12​/​k​a​m​e​r​b​r​i​e​f​-​o​v​e​r​-​e​c​o​n​o​m​i​s​c​h​e​-​m​a​a​t​r​e​g​e​l​e​n​-​m​e​t​-​b​e​t​r​e​k​k​i​n​g​-​t​o​t​-​h​e​t​-​c​o​r​o​n​a​virus