Benvalor uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Learn more
Refuse cookies OK

Artikel Deeltijdontslag in Kinderopvang gepubliceerd

9 juli 2015 — Arbeidsrecht
In de juni/juli-editie 2015 van het tijdschrift ArbeidsRecht schreef Concetta Allegra aan de hand van haar eigen ervaringen met dit type ontslag een artikel over het zeer actuele onderwerp deeltijdontslag in de kinderopvang.

In het artikel wordt ingegaan op de speciale regels die gelden bij een reorganisatie met deeltijdontslag in deze specifieke sector en op deeltijdontslag in het algemeen. Concetta geeft praktische handvatten voor het behandelen van een dergelijk ontslag en bespreekt alle juridische aspecten.