Benvalor uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Learn more
Refuse cookies OK

De NOW regeling

27 maart 2020 — Arbeidsrecht

De NOW regeling

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) gaat vermoedelijk open op maandag 6 april aanstaande. De regeling is bedoeld om werkgevers tegemoet te komen die sinds 1 maart 2020 te maken hebben met omzetverlies. Het UWV gaat de regeling administratief regelen en dat is vermoedelijk een soortgelijke werkwijze als bij ontslag. De aanvraag zou vrij eenvoudig moeten gaan, maar gezien de werkwijze van het UWV is het de vraag of dat ook werkelijkheid wordt.

Werkgeversvragen over de NOW-regeling

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-noodmaatregel?

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
 • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • Op basis uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming;
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest;
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist;
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom;
 • Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.

Zoals gezegd gaat de aanvraagprocedure vermoedelijk open op maandag 6 april 2020. De regeling gaat ook gelden voor de werknemers met een flexibel contract aldus de bekendmaking van het ministerie. De regeling geldt ook voor uitzendkrachten aldus de bekendmaking en ook voor bedrijven die moeten sluiten omdat de afstandseis niet kan worden nagekomen (rijinstructeurs).

Utrecht, 27 maart 2020,

Okkie Millaard