Benvalor uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Learn more
Refuse cookies OK

De stekker uit KEI en hoe moet het nu verder?

28 maart 2019 — Aansprakelijkheidsrecht
Op 27 maart 2019 heeft de Minister een voorstel van wet bij de Tweede Kamer ingediend waarbij aan het verplicht digitaal procederen in civiele vorderingszaken (lees: civiele niet-kantonzaken) bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland een einde komt. Korter gezegd: de stekker uit KEI-civiel gaat er nu echt uit. Wat betekent dit voor het procederen bij deze rechtbanken?

De oorzaak en reden voor het sneuvelen van project KEI zal ik hier en nu niet bespreken. Ik beperk mij tot wat voor civiele procedures relevant is. Natuurlijk zou ik graag ingaan op de oorzaak en reden dan het project KEI is gesneuveld. Zeker omdat ik het gevoel heb dat oorzaak en reden niet overeenstemmen en KEI-civiel voor advocaten super werkt. En ook omdat digitaal procederen er op enig moment zeker aankomt. De Rechtspraak bouwt nu alweer aan een nieuw systeem waarmee berichten en processtukken digitaal kunnen worden uitgewisseld. Ja, een nieuw systeem. Nu maar hopen dat het goede van KEI behouden blijft.

Wat het voorstel van wet betreft, het volgende is de kern:

  1. Verplicht digitaal procederen in vorderingszaken in Gelderland en Midden-Nederland eindigt per de datum van inwerkingtreding.
  2. Vanaf die datum geldt in Gelderland en Midden-Nederland hetzelfde procesrecht als in de andere arrondissementen. Het wordt dus weer procederen op papier met een rol en de dagvaarding als inleidend processtuk.
  3. In artikel 87 Rv e.v. worden bepalingen van materieel procesrecht uit KEI overgenomen. Die bepalingen geven meer bevoegdheden aan de rechter en treden voor alle arrondissementen in werking. Die bepalingen gelden dan dus ook in hoger beroep (art. 353 Rv).
  4. Overgangsrecht: op KEI-zaken die bij inwerkingtreding in Gelderland en Midden-Nederland aanhangig zijn, zal de KEI-regelgeving van toepassing blijven.

De rechter kan in onder KEI opgestarte en nog lopende procedures met toestemming van partijen bepalen dat op de zaak het recht van de gewone dagvaardingsprocedure (zoals zal gelden bij alle rechtbanken) van toepassing is.

Vanaf inwerkingtreding moet dus in Gelderland en Midden-Nederland gewoon weer gedagvaard worden. Voor velen een opluchting, denk ik.

Na inwerkingtreding gelden bij de rechtbanken (civiel/​handel) dus de volgende verschillende regimes voor:

  • Zaken in Gelderland en Midden-Nederland van vóór KEI en zaken in andere arrondissementen tot de datum van invoering: oud Rv.;
  • Zaken in KEI-zaken in Gelderland en Midden-Nederland: KEI-wetgeving;
  • Zaken na inwerkingtreding: Nieuw Rv.

In cassatie blijft KEI gewoon integraal gelden.

Het is erg eenvoudig de verkeerde versie van de wet of van het procesreglement te pakken. Mij is dit al eens overkomen. Ik raad daarom iedereen aan de verschillende sets van regelgeving beschikbaar te hebben.

Ik hoop dat dit helpt.

Zelf verwacht ik dat deze wet op 1 januari 2020 in werking zal treden.

Huan Tan

Link naar het voorstel van wet: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35175

De stekker uit KEI en hoe moet het nu verder?

Advocaten en Fiscalisten