Benvalor uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Learn more
Refuse cookies OK

Liquiditeitsproblemen door Covid 19 – Corona - Aanvullende voorwaarden bijzonder uitstel van betaling van belastingen: verklaring derde-deskundige

16 maart 2020 — Ondernemingsrecht / M&A, Aansprakelijkheidsrecht, Herstructureringen, Financiering en Zekerheden, Fiscaal recht, Emerging Companies & Venture Capital

Op 14 maart 2020 heeft de Belastingdienst op het Forum fiscaal dienstverleners aanvullende voorwaarden gepubliceerd ter zake van het verkrijgen van uitstel van betaling van belastingen dat wordt aangevraagd door liquiditeitsproblemen die veroorzaakt zijn door de uitbraak van het Covid 19 – Coronavirus.

De Belastingdienst verleent bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, en/​of de loonbelasting, en/​of de omzetbelasting en/​of de vennootschapsbelasting als kan worden gemotiveerd dat de ondernemer door de coronacrisis in de betalingsproblemen is gekomen. Met dit verzoek moet een verklaring van een derde deskundige worden meegestuurd. Uit deze verklaring moet blijken dat:

  • Er sprake is van werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen (en niet om bijvoorbeeld betalingsproblemen die in de toekomst zullen ontstaan).
  • De betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn.
  • De betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip worden oplost.
  • De onderneming levensvatbaar is.

Een derde deskundige kan een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, een accountant of financieel adviseur zijn.

Het verkrijgen van een verklaring van een derde-deskundige kan tijdrovend en kostbaar zijn. Zeker omdat er wordt gevraagd om te beoordelen of de onderneming levensvatbaar is waarbij dat vaak genoeg geheel afhankelijk is van de onzekere factor hoe lang de coronacrisis voortduurt. Mocht deze verklaring van een derde-deskundige lastig zijn te bemachtigen dan raden wij aan normaal” uitstel van betaling aan te vragen via onder andere het reguliere formulier (zie onderstaande link). Met het formulier kan tevens tegelijkertijd melding van betalingsonmacht worden gedaan (zie vraag 8 van het formulier), maar wij adviseren u dat ook nadrukkelijk met een aangetekend schrijven te doen. Mocht u bij de aanvraag ondersteuning willen of problemen ervaren dat de invordering niet wordt gestopt, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag bij en hebben vaak kortere lijnen met de Belastingdienst. Tevens is bij meldingen van betalingsonmacht professionele hulp aan te raden, wij staan u in dat kader graag bij.

Voor meer informatie of assistentie, neem contact op met Huan Tan (e‑mail: tan@​benvalor.​com / telefoon: 06 – 5588 4680) en Diederik van Noorloos (e‑mail: vannoorloos@​benvalor.​com / telefoon: 06 – 2180 5887).

Zie voor het formulier de volgende link:

https://​www​.belastingdienst​.nl/​w​p​s​/​w​c​m​/​c​o​n​n​e​c​t​/​b​l​d​c​o​n​t​e​n​t​n​l​/​t​h​e​m​a​o​v​e​r​s​t​i​j​g​e​n​d​/​p​r​o​g​r​a​m​m​a​s​_​e​n​_​f​o​r​m​u​l​i​e​r​e​n​/​v​e​r​z​o​e​k​_​b​e​t​a​l​i​n​g​s​r​e​g​e​l​i​n​g​_​e​n​_​u​i​t​s​t​e​l​_​v​a​n​_​b​e​t​a​l​i​n​g​_​v​a​n​_​b​e​l​a​s​t​i​n​g​_​e​n​o​f​_​p​r​e​m​i​e​_​v​o​o​r​_​o​n​d​e​r​n​e​m​ingen