Benvalor uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Learn more
Refuse cookies OK

Zwijgen is niet altijd goud

15 januari 2016 — Erfrecht
Wie opzettelijk een goed dat tot een gemeenschap behoort verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, verbeurt zijn aandeel in dat goed aan de andere deelgenoten, zo bepaalt artikel 3:194 lid 2 BW. Het is een bepaling die, ook in het erfrecht, grote gevolgen kan hebben.

Onze erfrechtadvocaten bespreken een aantal recente uitspraken over deze bepaling op ons erfrechtblog.

Previous post
Solar Monkey