Zwijgen is niet altijd goud

Wie opzettelijk een goed dat tot een gemeenschap behoort verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, verbeurt zijn aandeel in dat goed aan de andere deelgenoten, zo bepaalt artikel 3:194 lid 2 BW. Het is een bepaling die, ook in het erfrecht, grote gevolgen kan hebben.

Onze erfrechtadvocaten bespreken een aantal recente uitspraken over deze bepaling op ons erfrechtblog.

Advocaten en Fiscalisten