Benvalor uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Learn more
Refuse cookies OK

Ook een advocatenkantoor mag geen inbreuk maken op auteursrechten

24 maart 2014 — Tuchtrecht
Van auteursrecht heb ik weinig kaas gegeten. Maar wel weet ik dat het niet is toegestaan zonder bronvermelding een tekst van een ander te citeren.

En het is al helemaal niet toegestaan een publicatie van een ander zonder instemming van die ander op een website te plaatsen. Dat weet iedereen toch? Zo niet: een advocatenkantoor.

Mijn oog viel vandaag op een uitspraak van het Hof van Discipline van 17 februari 2014[1] naar aanleiding van de klacht van de auteur Jaap van der Wijk tegen een advocatenkantoor over het zonder overleg met de auteur, zonder bronvermelding en zonder toestemming integraal plaatsen van een boek op de eigen website. Het kantoor deed dat met het oog op de vergroting van de eigen bekendheid van het kantoor bij potentiële cliënten.

Dat mag natuurlijk niet en ik begrijp goed dat de auteur dit niet over zijn kant liet gaan. De auteur diende een tuchtrechtelijke klacht in tegen het advocatenkantoor.

Het Hof van Discipline oordeelt, evenals de Raad van Discipline in eerste aanleg, dat deze handelwijze tuchtrechtelijk verwijtbaar is en verklaart de klacht gegrond. Ook al handelden de advocaten hier niet in hun hoedanigheid van advocaat, het kwam in deze klacht tot een gegrondverklaring, omdat met de beklaagde handelwijze het vertrouwen in de advocatuur werd geschaad. Anders gezegd, als advocatenkantoor moet je beter weten, en daar ben ik het wel mee eens.

Tuchtrechtelijk is nog van belang dat een klacht tegen een advocatenkantoor hier wordt aangemerkt als een klacht tegen de bestuurders van dit advocatenkantoor. Het tuchtrecht blijft dus gericht op de individuele advocaat en niet op het samenwerkingsverband (of de rechtspersoon) waarin de advocaat de praktijk uitoefent. Er is veel voor te zeggen juist het advocatenkantoor zelf ook onderwerp van het tuchtrecht te laten zijn. Daarvoor is wel een wijziging van de wet nodig.

Tot slot, een maatregel werd niet opgelegd, omdat op het eerste verzoek van klager het boek van de website werd verwijderd. Toen ik dat las, moest ik denken aan de mooie en gepubliceerde cease and desist-letter” die een jurist van Jack Daniels stuurde en die alom bekendheid heeft verworven:

http://​www​.abajournal​.com/​n​e​w​s​/​a​r​t​i​c​l​e​/​j​a​c​k​_​d​a​n​i​e​l​s​_​c​e​a​s​e​-​a​n​d​-​d​e​s​i​s​t​_​l​e​t​t​e​r​_​g​o​e​s​_​v​i​r​a​l​_​f​o​r​_​b​e​i​n​g​_​e​x​c​e​e​e​d​i​n​g​l​y​_​poli/

[1] in de zaak 6732, gepubliceerd op 13 maart 2014, http://​tuchtrecht​.overheid​.nl/​n​i​e​u​w​/​a​d​v​o​c​a​t​e​n​/​u​i​t​s​p​r​a​a​k​/​2014​/​E​C​L​I​_​N​L​_​T​A​H​V​D​_​2014_60