UPDATE: uitstel van betaling belastingen is uitgebreid, kan nu digitaal worden aangevraagd en ontwikkelingen op het gebied van melding van betalingsonmacht

De noodsteunmaatregelen voor ondernemers veranderen vrijwel dagelijks! Ons nieuwsbericht van 16 maart 2020 over de aanvraag van uitstel van belastingen is gedeeltelijk achterhaald.

Uitstel kunt u zelf digitaal (via DigiD) aanvragen voor drie maanden. Uitstel kon al gevraagd worden voor:

 • inkomstenbelasting;
 • vennootschapsbelasting;
 • loonheffingen; en
 • omzetbelasting (btw)

Dit kan nu ook worden gevraagd voor:

 • kansspelbelasting;
 • accijns;
 • de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken;
 • assurantiebelasting;
 • verhuurdersheffing;
 • energiebelasting en andere milieubelastingen; en
 • vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Er kan ook om uitstel van betaling worden verzocht voor langer dan drie maanden waarbij een onderscheid wordt gemaakt in de vereisten van een dergelijk verzoek  wanneer er een belastingschuld is van € 20.000 of minder of meer dan € 20.000. Dit verzoek om uitstel van betaling geldt nu (in beginsel) ook als een melding van betalingsonmacht indien:

 • Dit gemotiveerde verzoek wordt gedaan door de bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is die vennootschapsbelastingplichtig is; en
 • de onderneming de loonheffingen en/of de omzetbelasting niet kan betalen.

De ontvanger zal de melding van betalingsonmacht beoordelen en daarover apart berichten.

Gelet op het woordgebruik “in beginsel” van de Belastingdienst/Ministerie van Financiën raden wij u aan om toch in alle gevallen van betalingsonmacht (dus ook indien u verzoekt om uitstel van betaling van langer dan drie maanden zoals hierboven beschreven) met een aangetekend schrijven de betalingsonmacht tijdig te melden (binnen twee weken na de uiterste betaaldatum/ontvangstdatum van de belastingschuld ongeacht het verkregen uitstel van betaling). Bij meldingen van betalingsonmacht is professionele hulp aan te raden, wij staan u in dat kader graag bij.

Het is goed te lezen dat het kabinet maatregelen neemt om ondernemingen, die als gevolg van Corona liquiditeitsproblemen hebben, te steunen en deze maatregelen aanpast als daartoe aanleiding bestaat!

Zie voor informatie de volgende link:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

 

3 april 2020

Voor meer informatie of assistentie, neem contact op met Huan Tan (e-mail: tan@benvalor.com / telefoon: 06-5588 4680) en Diederik van Noorloos (e-mail: vannoorloos@benvalor.com / telefoon: 06-2180 5887).

Advocaten en Fiscalisten

Huan Tan

Huan Tan

+31 (0)88 30 300 31 tan@benvalor.com