Benvalor uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Learn more
Refuse cookies OK

Aansprakelijkheidsrecht

Benvalor heeft een brede expertise op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. We adviseren bij het opstellen van contracten om aansprakelijkheid te voorkomen en staan partijen bij die te maken hebben met (mogelijke) claims. We adviseren en procederen over uiteenlopende zaken, zoals aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaars en bestuurdersaansprakelijkheid of inbreuk op garanties. Bovendien staan we onze cliënten bij in (internationale) handelsgeschillen.
Benvalor heeft in het bijzonder ervaring met het tuchtrecht. Huan Tan is voormalig deken van de Orde van Advocaten in het (voormalig) arrondissement Utrecht en is lid van de Raad van Disclipline van het hofressort Arnhem-Leeuwarden. Lees hier meer over Benvalor en het tuchtrecht.

Aansprakelijkheid, handelsgeschillen, verzekeringen en meer

Bij Benvalor kunt u onder meer terecht voor advies over en bijstand bij de volgende kwesties:

 • Beroepsaansprakelijkheid van dienstverleners (advocaten, notarissen, accountants, etc.)
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Productaansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Handelsgeschillen
 • Schadeverzekering
 • Opstellen van algemene voorwaarden
 • Exoneraties
 • Garanties
 • Beoordeling van polisvoorwaarden, dekkingsgeschillen en andere verzekeringsrechtelijke kwesties
 • Grensoverschrijdende procedures
 • Incasso-trajecten
 • Beslag- en executierecht