Benvalor uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Learn more
Refuse cookies OK

Fondsen & Asset Management

Nederland kent een innovatieve en actieve markt voor beleggingsinstellingen en vermogensbeheer. Beheerders van beleggingsinstellingen, vermogensbeheer, financiële instellingen en institutionele en private investeerders kunnen gebruik maken van het competitieve belastingregime en goed ontwikkelde wet- en regelgeving gebaseerd op Europees recht, die Nederland ook geschikt maakt als vestigingsland van waaruit in Europa financiële diensten kunnen worden aangeboden op basis van een AIFMD‑, EuVECA‑, EuSEF- of MiFID-vergunning.

De fondsen en vermogensbeheer sector heeft in de hele wereld te maken met niet-aflatende, vaak zeer ingrijpende, veranderingen in de regelgeving, die de sector voor uitdagingen stelt, maar ook kansen biedt. Ons doel is om onze cliënten hierin bij te staan en deze kansen te benutten.

Wij richten ons daarbij in het bijzonder op venture capital en private equity funds, renewable energy en impact investment funds.

Benvalor verleent hierbij marktpartijen en investeerders juridisch en fiscaal advies, waaronder begrepen:

  • Oprichten beleggingsinstellingen: juridisch en fiscaal advies om tot de optimale fondsstructuur te komen en het opstellen van en onderhandelen over fondsdocumentatie
  • Vergunningen: adviseren over financiële toezichtsregelgeving en het aanvragen van vergunningen op basis van de AIFMD, EuVECA, EuSEF of MiFID regelgeving
  • Fiscaal: fiscaal advies over fonds- en carried interest structuren en werknemersparticipaties
  • Investeringen: M&A en ondernemingsrecht advies over investeringen, financieringsrondes, vennootschapsbeheer en exits door beleggingsinstellingen met betrekking tot hun portfolio bedrijven
  • Vermogensbeheer: adviseren over financiële toezichtsregelgeving en het opstellen van en onderhandelen over vermogensbeheerovereenkomsten en documentatie
  • Private clients: fiscaal advies over vermogensplanning
  • Uitgifte effecten: adviseren over financiële toezichtsregelgeving en ondernemingsrecht en het opstellen van en onderhandelen over documentatie