Benvalor uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Learn more
Refuse cookies OK

Herstructureringen, Financiering en Zekerheden

Wij adviseren en begeleiden onze cliënten bij herstructureringen van ondernemingen. Dit doen we zowel ter voorkoming van een faillissement als na een faillissement. Deze herstructureringen kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden doormiddel van een reorganisatie, sterfhuisconstructie of activa- en/​of passivatransactie. Uiteraard wordt hierbij ruime aandacht besteed aan herfinanciering van de onderneming, de personele consequenties van een reorganisatie en de fiscale aandachtspunten.

Bijstand voor bestuurders en andere belanghebbenden

Wanneer een bedrijf in moeilijkheden raakt, beperken de gevolgen daarvan zich meestal niet alleen tot de onderneming zelf, maar raken deze ook andere belanghebbenden. We staan enerzijds bestuurders bij wiens eigen bedrijf onverhoopt in zwaar weer terecht is gekomen. Anderzijds helpen we financiers, leveranciers, aandeelhouders, crediteuren of andere partijen die te maken hebben met een bedrijf in moeilijkheden.

Aansprakelijkheidsprocedures, faillissementen en surseances van betaling

Bij Benvalor adviseren en procederen we ook als de cliënt aansprakelijk wordt gehouden voor schade die door een derde geleden is. Het gaat daarbij onder meer om aansprakelijkheidsprocedures waarin een curator, crediteur of de fiscus een bestuurder of feitelijk leidinggever aanspreekt op grond van wanbeleid. Onze ruime ervaring met faillissementen en surseances van betaling zorgt bij dit alles voor optimale en praktische oplossingen.

Financiering en zekerheden

Daarnaast hebben we veel kennis en expertise opgebouwd op het gebied van financiering en de bijbehorende zekerheden. We adviseren zowel ondernemingen als financiers over (her)financieringsconstructies, kredietdocumentatie en zekerheden. Ook treden we op voor ondernemingen en financiers bij het opzeggen van financieringen en het uitwinnen van de bijbehorende zekerheden. Als het de onderneming zelf is die in moeilijkheden verkeert, staan we deze bij om een onrechtmatige uitwinning van zekerheden te voorkomen en de schade zoveel mogelijk te beperken.