Benvalor uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Learn more
Refuse cookies OK

Huurrecht

Voor zowel huurders als verhuurders is het van belang om de afspraken over de huur en de wederzijdse verplichtingen goed en duidelijk vast te leggen, om later problemen te voorkomen. Hierover adviseert Benvalor particuliere en professionele huurders en verhuurders. Daarnaast is Benvalor met name gespecialiseerd in kwesties rond de huur van bedrijfsruimtes.

Advies over alle huurgerelateerde vragen

We geven onze cliënten onder andere advies over de totstandkoming van de huurovereenkomst, de wederzijdse onderhoudsverplichtingen tijdens de looptijd van de overeenkomst en de mogelijke huurprijs(aanpassing). Ook bij vragen over de oplevering bij het einde van de huur geven we advies.

Procedures over woon- of bedrijfsruimten en kale grond

Daarnaast procederen we voor onze cliënten over alle aspecten van het huurrecht. Het kan daarbij gaan om woon- of bedrijfsruimte, maar bijvoorbeeld ook om kale grond. Met bedrijfsruimte’ bedoelen we zowel kantoor- of opslagruimte, benzinestations, als de huur en verhuur van winkel-of horecaruimte of zelfs een combinatie van deze verschillende ruimten.

Recentelijke zaken waarbij Benvalor adviseerde en procedeerde:

  • Huur en verhuur van kale grond ten behoeve van een volkstuincomplex
  • Huur en verhuur van een bosperceel met een bijzondere bestemming
  • Huur en verhuur van een horecaruimte binnen een bedrijfsgebouw
  • Huur en verhuur van een garagebedrijf met tankstation
  • Huur en verhuur van horecaruimte met sportbestemming
  • Huur en verhuur van een tiental winkelruimten door heel Nederland
  • Ontruimingsprocedure met problemen omtrent aangebrachte wijzigingen
  • De leegstandwet