Benvalor uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Learn more
Refuse cookies OK

Intellectueel Eigendom

Wij helpen onze cliënten hun waardevolle idee, kennis, uitvinding of creatie te beschermen, verder te ontwikkelen, op de markt te brengen of te handhaven tegen kwaadwillende personen. Onze praktijk richt zich op software, bedrijfsgeheimen, know-how, databanken, handelsnamen, merken en uitvindingen.

We adviseren over de mogelijkheden en beperkingen van het intellectueel eigendomsrecht. We schijven contracten voor R&D‑samenwerkingen, academische en commerciële licenties, het beheer van gemeenschappelijk intellectueel eigendom en de overdracht van kennis en technologie. Tegen personen die onrechtmatig gebruik maken van de intellectueel eigendom van onze cliënten ondernemen we in en buiten rechte actie.

Daarnaast adviseren we bij onderwerpen waar intellectueel eigendom indirect een rol speelt. Zoals in due diligence-onderzoeken, voor het gebruik van bepaalde fiscale regelingen, bij de uitwisseling van data voor R&D‑werkzaamheden of het oprichten van spin-offs vanuit kennisinstellingen. Hierbij werken we nauw samen met onze collega’s van andere expertises zoals van ondernemingsrecht / M&A, privacy of fiscaal recht.

Startup-service

Innovatieve spin-offs of startups kunnen in aanmerking komen voor onze startup-service. Deze service bestaat uit onbeperkte toegang tot onze modellendatabase, gratis kort telefonisch advies en een gereduceerd uurtarief voor overige dienstverlening. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt, stuur dan een e‑mail naar mol@​benvalor.​com.