Benvalor uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Learn more
Refuse cookies OK

Tuchtrecht

Benvalor heeft bijzondere expertise op het gebied van het professionele tuchtrecht. Met Huan Tan als voormalig deken van het arrondissement Utrecht en als lid van de Raad van Toezicht heeft Benvalor een schat aan kennis en ervaring op dit gebied in huis.

Tuchtrecht is een aparte tak van sport. Anders dan rechtsgebieden als privaatrecht en belastingrecht, staat bij het tuchtrecht niet zozeer het rechtssysteem centraal. Het gaat meer om de invulling van een enkele, soms wettelijke, norm. In de advocatuur en het notariaat gaat het voornamelijk om de vraag of de advocaat of notaris betamelijk” heeft gehandeld. Dat is een open norm die constant in beweging is.

Huan Tan heeft in zijn tijd als deken van de Orde van Advocaten in het (voormalig) arrondissement Utrecht veel kennis en ervaring op het gebied van tuchtrecht en toezicht opgedaan en is nu lid van de Raad van Discipline (voor de advocatuur) in het Ressort Arnhem-Leeuwarden. Inmiddels is dit voor Benvalor een vakgebied geworden waarvoor veel interesse bestaat en waaraan ook veel aandacht wordt besteed.

Wij adviseren over toezicht en treden op in tucht- en toezichtprocedures, zowel aan de zijde van klagers als van verweerders. Ook geven wij presentaties over tucht- en toezichtonderwerpen.

Publicaties

Huan Tan schrijft regelmatig artikelen over tuchtrechtelijke onderwerpen, onder meer voor het Utrechtse Baliebulletin. Deze artikelen zijn hier terug te lezen:

Gedragsregels 2018

Gedragsregels 1992

Annotaties

Advocaten en Fiscalisten