Benvalor uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Learn more
Refuse cookies OK

Werknemersparticipaties

Benvalor is een advocatenkantoor dat uitgebreide expertise heeft op het gebied van werknemersparticipaties. We leveren hierbij geïntegreerd juridisch en fiscaal advies waarbij we onder andere documentatie opstellen voor certificatenplannen, aandelenoptieplannen en andere vormen van werknemersparticipaties.

Waarom werknemersparticipatie?

Startups hebben vaak beperkte middelen en kunnen hun werknemers niet dezelfde salarissen en arbeidsvoorwaarden bieden als grote gevestigde ondernemingen. Daardoor is het vaak lastig om getalenteerde werknemers aan te trekken en te behouden. Werknemersparticipaties zijn een veelgebruikt instrument om hierbij te helpen. Ook grote, gevestigde ondernemingen maken gebruik van werknemersparticipaties om talentvolle werknemers te behouden en belangrijk personeel extra te motiveren.

Hoe werken werknemersparticipaties?

Werknemersparticipaties bestaan in verschillende vormen, zoals certificatenplannen, aandelenoptieplannen, aandelenparticipaties, winstbewijzen, STAKs, SARs, en meer.

Een in Nederland veelgebruikte vorm van werknemersparticipaties is de overdracht van aandelen aan een STAK (‘Stichting Administratiekantoor’). De STAK geeft certificaten van die aandelen uit aan een geselecteerde groep werknemers. Deze certificaten geven recht op dividend en andere uitkeringen die aan de aandelen verbonden zijn. De certificaten geven geen stemrecht en vergaderrecht – dat blijft bij de STAK. Certificaten van aandelen kunnen worden uitgegeven zonder gebruikmaking van een notaris. Het bestuur van de STAK bestaat gewoonlijk uit bestuursleden van het bedrijf, zodat de controle wordt behouden.

Een alternatief hiervoor zijn aandelenoptieplannen. Deze worden in Nederland ook gebruikt, zij het minder vaak in verband met de fiscale effecten daarvan.

Advies over en hervorming van werknemersparticipaties

Ons gespecialiseerde team van ondernemingsrecht‑, fiscaal recht- en arbeidsrechtadvocaten adviseert met grote regelmaat over alle vormen van werknemersparticipaties. We zijn ook actief in het debat over de hervorming van wetgeving op dit terrein, door het spreken op seminars, het publiceren in verschillende media en het adviseren van politiek en overheid. Dit doen we met als doel om het gemakkelijker te maken voor opkomende bedrijven om werknemersparticipaties te realiseren.