Mohamed Bouallouch

Mohamed Bouallouch

Partner

Mohamed is sinds 2001 werkzaam als fiscalist en adviseert verschillende klanten, van familieondernemingen (en de achterliggende aandeelhouders) tot multinationals in verschillende branches. Ook werkt hij veel voor startups en (impact) investeerders. Zijn werk bestaat voornamelijk uit het geven van advies op het gebied van (private) equity- en vastgoedinvesteringen, bedrijfopvolging, projectfinanciering, fusies, overnames, reorganisaties en (re)migratie. Daarnaast adviseert hij over zaken die betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden, waarbij hij zich specifiek toelegt op aandelengerelateerde beloningen. Tevens heeft Mohamed veel ervaring met het begeleiden van belastingcontroles en procesvoering in fiscale geschillen.

Eerder was Mohamed als partner verbonden aan VMW Taxand en Ekelmans & Meijer.

Mohamed heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:

  • Belastingrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.