Diederik van Noorloos

Diederik van Noorloos

Senior Associate

Diederik is ruim 10 jaar werkzaam in de fiscale rechtspraktijk waarbij hij een divers pallet aan cliënten bedient, waaronder internationaal opererende bedrijven, private equity partijen, venture capitalists en vermogende particulieren.

Hij is een sparring partner voor CEO’s, CFO’s, DGA’s en managers. Fiscale advisering benadert hij graag uit verschillende invalshoeken, waarbij de fiscaal-theoretische aspecten worden gecombineerd met de juridische en economische aspecten. Diederik wordt veel betrokken bij herstructureringen, fusies en overnames, splitsingen, start-ups, bedrijfsopvolgingen en vermogensstructureringen. Naast zijn grote kennis omtrent internationaal belastingrecht, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en dividendbelasting heeft hij gedurende zijn carrière bijzondere expertise en ervaring verworven op het gebied van omzetbelasting/BTW, douanerechten- en invorderingsrecht.

Tevens wordt hij door zijn economische achtergrond en accountant-technische kennis vaak gevraagd voor ingewikkelde compliance/aangifte-vraagstukken. Graag treedt hij voor zijn cliënten in overleg met de Belastingdienst. Mocht een oplossing of een minnelijke schikking met de Belastingdienst geen mogelijkheid zijn, dan schroomt hij niet de confrontatie aan te gaan met de Belastingdienst en voert in dat kader regelmatig bezwaar – en beroepsprocedures.

Diederik studeerde Nederlands recht en Fiscaal recht aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit Amsterdam. Eerder was hij werkzaam bij Arthur Andersen, Van Mens & Wisselink Advocaten & Belastingadviseurs, VMW Taxand N.V. en Ekelmans & Meijer Advocaten.