Benvalor uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Learn more
Refuse cookies OK

Jos Meyer

Associate

Jos is advocaat sinds 2016 en specialiseert zich in ondernemingsrecht, venture capital, fusies en overnames en commerciële contracten. Zijn cliënten variëren van (startende) ondernemer tot investeringsfonds.

Hij heeft de Grotius specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren succesvol afgerond. Hij is een startup mentor bij UtrechtInc en lid van de Vereniging voor Financieel Recht.

Jos heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht (agentuur en distributie, fusies en overnames, vennootschappen, verenigingen en stichtingen).

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nieuws