Benvalor uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Learn more
Refuse cookies OK

Maarten van der Voort

Senior Associate

Maarten specialiseert zich sinds 2010 in het ondernemingsrecht en intellectueel eigendomsrecht Voorheen was Maarten werkzaam als advocaat en bedrijfsjurist in de zorg en life sciences sector. Hij werkt vooral voor investeerders, kennisinstellingen, knowledge transfer offices en life science ondernemingen.

Maarten adviseert cliënten over investeringen, spin-offs, onderzoekssamenwerkingen, fusies, overnames, de bescherming en exploitatie van intellectuele eigendom, corporate governance en commerciële contracten.

Maarten is co-auteur van het boek Samenwerken tussen zorgorganisaties” (najaar 2019). Hij is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en Vereniging Farma en Recht.

Maarten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:

  • Gezondheidsrecht
  • Ondernemingsrecht (fusies en overnames, vennootschappen, verenigingen en stichtingen)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nieuws