Maurits Bos

Maurits Bos

Partner

Maurits is advocaat sinds 2007 en gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Hij werkt veel voor startups en (impact) investeerders in de tech- en duurzame (energie)sector. Hij houdt zich vooral bezig met fusies en overnames, het opzetten van fonds- en bedrijfsstructuren, het begeleiden van investeringen, corporate governance, werknemersparticipatieplannen en commercieel contractenwerk. Daarnaast is hij mentor bij Rockstart en Fashion for Good en actief binnen Capital Waters.

Maurits heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht (bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, vennootschappen, verenigingen en stichtingen).

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.