Rinse Visser

Rinse Visser

Partner

Rinse is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht, venture capital en de fusie & overname praktijk. Daarnaast heeft Rinse veel ervaring met mededingingsrecht, distributie en franchise. Rinse adviseert en procedeert op deze terreinen. Nadat hij 17 jaar partner was bij AKD, richtte hij in 2003 samen met John nichekantoor Visser & Steenberghe op, om zich nu aan te sluiten bij Benvalor.